Nasza firma oferuje Państwu spawanie materiałów precyzyjną metodą TIG używaną za równo przy dokładnych i delikatnych konstrukcjach jak również w spawalnictwie przemysłowym o wysokich parametrach odbiorowych. Jesteśmy w stanie łączyć wszystkie rodzaje stali pod odbiór UDT oraz TUV bez ograniczeń grubości oraz średnic.  Nasi spawacze posiadają certyfikaty umożliwiające  świadczenie wysokiej jakości usług spawania 141  , 111 ,  141/111 , 311 oraz 135

Spoina powstała przy wykorzystaniu tej metody  141 ( TIG) charakteryzuje się wysoka jakością oraz czystością. Dzieje się to głównie dlatego, iż podczas łączenia materiałów nie dochodzi do powstania żużlu, bądź też rozprysków  oraz SWC jest niewielka .  Usługi spawania TIG przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnych spawarek inventorowych  AC oraz AC/DC  do 350A pracy ciągłej . Dysponujemy całym oprzyrządowaniem monterskim . Pracujemy w terenie przy użyciu własnych agregatów prądotwórczych.

Metodę TIG wykorzystuje się przy spawaniu:

  • stali niskostopowych
  • stali wysokostopowych
  • niklu
  • miedzi
  • aluminium
  • tytanu
  • innych metali reaktywnych i żaroodpornych.

Spawanie metodami 141/111, 311, 111

Nasza firma, oprócz usług spawania TIG (141/111) przeprowadza także prace z wykorzystaniem metody 111 i 311. Ta pierwsza opiera się na wykorzystaniu elektrod otulonych i jest jedną z najczęściej wykorzystywanych opcji w przemyśle konserwacyjnym i naprawczym. Powstała w jej efekcie spoina składa się ze stopionego rdzenia elektrody, składników jej otuliny oraz brzegów materiału spawanego. Natomiast metoda 311 znana jest jako spawanie gazowe Acetylen+ tlen  

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Nasze grono specjalistów zadba o to, aby każde przeprowadzone prace wykonane zostały dokładnie z DTR oraz w wyznaczonym terminie. Nasze usługi spawania TIG lub innymi metodami zostają indywidualnie wycenione. 

Spawanie aluminium

Nasze usługi spawalnicze uwzględniają między innymi spawanie aluminium metodą TIG. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedze oraz doświadczenie, potwierdzone certyfikatami uprawniającymi ich do wykonywania tego typu prac. Posiadamy także wysoce specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas usługi spawalnicze są przeprow adzane z wielkim profesjonalizmem oraz efektywnością. Połączenie tych dwóch czynników sprawia, że z powodzeniem obsługujemy firmy oraz klientów indywidualnych z całej Polski.

Podczas spawania aluminium bardzo często wykorzystuje się metodę TIG, czyli Tungsten Metal Gas. Do jego przeprowadzenia wykorzystywana jest elektroda wolframowa, która osłonięta jest gazami obojętnymi - helem (He), argonem (Ar) lub ich mieszankami. Metodę TIG stosuje się, gdy prowadzone jest spawanie aluminium o niewielkiej grubości - między 1 mm a 10 mm, ponieważ gwarantuje ono powstanie wysokiej jakości, precyzyjnej spoiny. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami oraz kontaktu z naszą firmą.

Usługi spawalnicze

Layout Type

Presets Color

Background Image